Rodzaj rozliczeń w Holandii


Rozliczenie podatkowe (aangifte) C/P/T/F

Standardowe rozliczenie podatkowe dla osób będących/nie będących rezydentami w Holandii. Zawiera w sobie wszystkie możliwe odpisy z wyjątkiem hipoteki.

 

Rozlicznie podatkowe (aangifte) C/P/T/ z hipoteką

Standardowe rozliczenie podatkowe dla osób będących/nie będących rezydentami w Holandii. Zawiera w sobie wszystkie możliwe odpisy włącznie z odpisem  hipoteki (polskiej albo holenderskiej).

Rozliczenie podatkowe na druku M

dla osób, które były zameldowane w Holandii tylko przez część roku (należy podać dokładny okres oraz adres meldunku). W tym przypadku rozliczenie jest na druku papierowym, który trzeba wysłać listownie do
urzędu Belastingdienst.

Rozliczenie podatkowe wspólne C/P (rozłąkowe)

Rozliczenie wspólne polecane jest dla małżeństw, gdzie występuje dysproporcja w dochodach, wtedy po prostu opłaca rozliczyć się razem aby zyskać jeszcze więcej.

Rozliczenie podatkowe wspólne na druku M

W przypadku wspólnej emigracji małżonków niezbędny jest prawidłowy formularz rozliczeniowy.

Rozliczenie podatkowe wspólne z hipoteką

Rozliczenie wspólne polecane jest dla małżeństw, gdzie występuje dysproporcja w dochodach, będących/nie będących rezydentami w Holandii. Zawiera w sobie wszystkie możliwe odpisy włącznie z odpisem  hipoteki (polskiej albo holenderskiej).